ANA SAYFA
Fosforlu Çakıl Yeni
Perlit
Doğal taşlar,Çakıl Taşı
İthal Çakıllar
Granit
Sertifikalar
Refrakter Malzemeleri
Referanslarımız
Bize Ulaşın
©copyright 2005

PERLİT MADENİ

 


 

 

PERLİTİN TANIMI

 

Perlit, doğal olarak oluşan silis esaslı volkanik kayaçlara verilen bir isimdir.

Perliti diğer volkanik camlardan ayıran en önemli özellik ise yumuşama sıcaklığı civarında

ısıtıldığı zaman orjinal hacminin dört ile yirmidört katına çıkabilmesidir.

Bu genleşme ham perlitte % 2- 4 arasında bulunan özsuya (Kristal su ) bağlıdır.

Perlit 870 derece üzerinden hızlı bir şekilde ısıtıldığı zaman bünyesindeki özsuyun buharlaşması ile

mısır taneleri gibi patlar ve ısıyla genleşen perlit üzerinde sayısı gözenekler oluşur.

İşte bu genleşmiş perlit mükemmel bir ısı ve ses izalasyonu malzemesidir.

Ham perlitin kimyasal ve fiziksel özellikleri aşağıda gösterilmiştir.

 

KİMYASAL ANALİZ

BİLEŞKEN % 10 ORANI

 

SiO2                    71,0 - 75, 0

Al2O3                  12,5 - 16, 0

Ha2O                    3,0 -  4, 0

K2O                      4,0 -  5, 0

CaO                      0,4 -  0, 82

Fe2O3                  0,3 -  0, 5

MgO                     0,03 -  0, 2

TiO                       0 -  0, 1

AZ                        4,10 -  4, 30

 

HAM PERLİTİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

 

Renk                   gri,gri tonları ve siyah

Yumuşama         870 C 1100 C

Ergime noktası   1310 C 1380 C

PH                      6,5 - 8,0

Özgül ağırlık       2,0 - 2,4 gr/ cm3

Ağırlık kaybı       0,5 %

Ergime özelliği   Sıcak konsantre alkalive % 2 konsantre asitlerde az % 1 lik seyreltik mineral ve

                           konsantre zayıf asitlerde çok az verir.

 

Ham olarak 2000 - 2100 kg/ m3, kırılmış elenmiş olarak 2200 - 2400 kg/ m3 olan perlit, genleştikten sonra

32 kg/ m3 ile 180 kg/ m3 yoğunlukta üretilebilir.Bu genleşmiş perlit ısı ve ses izlasyonunda binalarda sıva

çatı kaplama ve katlar arasında ses izalasyonunda ziraatte seracılıkta ve fide yetitirmede rerakter malzeme

imalatında 32 kg./ m3 ile 60 kg/m3 arasında genleşen perlit ise öğütüldükten sonra ise sanayide filitre

malzemesi olarak kullanılır.

 

YÜKSEK SICAKLIK UYGULAMALARI

 

Perlit yalıtımı çelik ve döküm sanayiinde yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılır.

Örneğin, pota örtmede (koparmada) sıcak örtmede ve besleyicilerde alaşımları örtmede, ekzotermik ve yalıtım

şekilleride yastıklama aracı olarak kalıplama kumunda ve refrakter tuğla ve blok üretiminde yalıtım

malzemesi olarak kullanılır.

 

POTA ÖRTME UYGULAMALARI

 

Pota örtme uygulamalarında genleşmiş veya genleşmemiş granüle perlit cevherleri sıvı metal boşaltma potalarına

atılır. çoğunlukla potadaki curuf tabakası ile etkişip kolay curuf çekilmesini sağlamak için genleşmemiş granüle

perlit kullanılır. Ayrıca potadaki metalin soğumasını önlemek için pota üzerine genleşmiş perlit atılarak etkili

bir ısı yalıtımı sağlanır. Böylece izalasyon özelliğinden ötürü ergimiş metalin katılaşma hızını azaltır ve

dolayısı ile döküm hatalarıda azalmış our.

Pota dolumu sırasında granüle perlit atılırsa curufu ( empüriteler) metalden temizleyen hafif karışma hareketi

oluşur. Ayrıca refrakter üzerinde kalan curuf perlit kaplanması ile astarın ömrü de artar.

Diğer bir avantajı ise bu işlem sırasında hoş olmayan koku ve zararlı dumanların oluşmamasını sağlamasıdır.

 

HOT- TOP VE BESLEYİCİLER ( RİSERİNG )

 

Perlit çoğunlukla ingot ve döküm parçalarında çekilme boşuklarını önleme amacı ile ekzotermik astarla karıştırılarak

hot-top ve bsleyicilerde kullanılır.

Perlit bu tip uygulamalarda uygunluğu maliyeti ve üstün özellikleri sebebi ile hafif dolu malzemesi olarak çok sık

kullanılır. Perlit genellikle % 3 - 20 oranında yalıtım ve ekzotermik bileşiklere katılır.

Besleyici ve hot-top panelleri için oyuk silindirik (kol tertibatı) şeklindeki bu biçimler kullanılır.

Bu şekiller hot - top ve besleyici tozları ve bileşikleri ile aynı işleri görür.

PERLİTİN ÇATI VE DUVAR LARDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI
SANAYİDE PERLİT

1- Kriyojenik Tankların Isı Yalıtımında

Düşük sıcaklıklarda (-270 C'a kadar) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığında muhafazası, ısı iletkenlik değeri çok düşük olan perlit ile mümkündür.

Rutubetsiz, bozulmaz, yanmaz ve ucuz olan bu malzeme tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

 

 

2- Değişik Fırınların ve Sistemlerin Isı Yalıtımında

Çalışma ortamı maksimum +1050 C'ye kadar olan fırınlarda dış ortamla ısı alışverişini (ısı kaybını) önlemede perlit kullanılmaktadır.

Fırın dış yüzeyine (çift cidar arasına) serbest dolgu yapılır.


3- Refrakter Tuğla Üretiminde

Çalışma ortamı maksimum +1050 C'ye kadar olan kazan, tavlama-dövme, ısıl işlem ve ergitme ocaklarında kullanılan tuğlaların üretiminde katkı maddesi olarak perlit kullanılır.


Perlitin kil veya kalsiyum silikat çimentosu ile bağlanmasıyla üretilen refrakter blok ve tuğlalar hafif olduğu gibi yüksek oranda yalıtım sağlarlar. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yaparlar.

 

 

4- Döküm Sanayiinde

Perlit döküm kumuna katkı maddesi olarak kullanılır. Demir-Çelik dökümlerinde döküm kumuna hacimce %8-12, diğer malzemelerin dökümünde ise %20-30 oranında katılır.


Perlitin dökümcülükte sağlayacağı faydalar:

  • Metalin ağır ağır ve dengeli soğumasını sağladığından anormal yüzey gerilimlerini önler
  • Döküm esnasında yanmaz, gaz çıkarmaz ve metal ile reaksiyona girmez
  • Döküm esnasında oluşan gazların, bünyesindeki boşluk ve kanallar vasıtasıyla çıkışına izin verir
  • Temiz, sağlam, kaliteli ve verimli döküm elde edilir
  • Döküm hatalarını asgariye indirdiğinden, ürünün temizlenme zamanını ve işçiliği azaltır.

 

 

 
DÖKÜMCÜLÜKTE PERLİT AGREGA UYGULAMALARI.


 ANA SAYFA | Fosforlu Çakıl Yeni | Perlit | Doğal taşlar,Çakıl Taşı | İthal Çakıllar | Granit | Sertifikalar | Refrakter Malzemeleri | Referanslarımız | Bize Ulaşın | 

Bu sayfadaki tüm bilgi ve şemalar pertaş metal ltd.aittir izinsiz çoğaltılamaz ve kullanılamaz @2004 pertasmetal
;